Vlaamse MBO voor afgedankte zonnepanelen

De Vlaamse Regering keurde onlangs de Milieubeleidsovereenkomst (MBO) voor afgedankte zonnepanelen en de MBO voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) goed.

Voor afgedankte zonnepanelen is dit de eerste MBO. Sinds de herziening van de Europese Richtlijn vallen nu ook zonnepanelen onder de aanvaardingsplicht. Met de sector werd intensief overlegd om tot een systeem voor inzameling en recyclage te komen. Er kon worden gebouwd op het vrijwillige initiatief PV Cycle dat de sector al had opgezet. Mede daardoor werd beslist om voor zonnepanelen niet aan te sluiten bij Recupel, maar om een eigen beheersorganisme PV Cycle.be op te richten. PV Cycle.be beheert een inzamelnetwerk waar alle gebruikers gratis terecht kunnen met hun afgedankte zonnepanelen. De ingezamelde zonnepanelen worden vervolgens op adequate wijze gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen.

Voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) gaat het al om de derde MBO. Gezien de sterke resultaten kozen we voor continuïteit door voort te bouwen op het bestaande Recupel-systeem. De MBO is een concrete invulling van de nieuwe Europese Richtlijn voor AEEA die sinds 2014 van kracht is. Grote winkels zullen onder meer kleine AEEA gratis inzamelen zonder dat de consument een nieuw apparaat hoeft aan te schaffen.

Beide MBO’s werden bereikt na onderhandeling met de producenten en na consultatie van andere stakeholders. De MBO’s bepalen voor de komende 5 jaar hoe aan de aanvaardingsplicht moet worden voldaan: de producenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling en de recyclage van hun producten in de end-of-life fase.

http://www.ovam.be/eerste-mbo-voor-afgedankte-zonnepanelen

http://www.vlaamsmaterialenprogramma.be/twee-nieuwe-mbos-voor-de-aeea-stroom-0