Sectorleiders spreken zich uit tegen freeriders op het gebied van non-compliance met AEEA PV-afval

Het lage AEEA-compliance percentage brengt het vertrouwen van klanten in zonnepaneelproducten in gevaar

Brussel, 3 september 2015 – Vandaag hebben Trina Solar, SunPower, Solar Frontier, Jinko Solar, Conergy, aleo solar en het toonaangevende producentencollectief van de sector PV CYCLE hun bezorgdheid geuit over de nalatigheid van sommige bedrijven voor  wat betreft de naleving van de wettelijke vereisten van de Europese en nationale  AEEA-wetgeving.

De groep – die bestaat uit vooraanstaande zonne-energie bedrijven en het eerste terugname- en recyclingsysteem ter wereld voor alle PV-technologieën – verklaarde dat de huidige inspanningen voor AEEA-compliance niet overeenstemmen met de grote inzet voor duurzaam levenscyclusbeheer die voor de sector de aanleiding vormde om van 2007 tot 2012 een eigen vrijwillig terugname- en recyclingsysteem in te stellen.

Terwijl AEEA-compliance zowel administratieve als financiële lasten met zich meebrengt, waarborgt het voor de eindgebruikers en klanten ook de kwaliteit van hun producten. Een hoge mate van niet-naleving zou het vertrouwen van de klant in de zonne-energie sector in gevaar brengen en de marktpositie schaden van de bedrijven die wel in compliance zijn.

“Freeriders vormen een bedreiging binnen de PV-sector, met name in deze moeilijke tijden, en een bedreiging voor de belofte van ons product: een volledig groen product”, aldus Axel Steuer, voorzitter van PV CYCLE. “Degenen die de regelgeving naleven, betalen dubbele kosten voor het beheer van afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen.”

Freeriders zijn bedrijven die hun verplichtingen in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van de AEEA-wetgeving in de 28 EU-lidstaten niet naleven. Sommige freeriders gebruiken ook op misleidende wijze de naam en het logo van een gecertificeerd AEEA- en afvalbeheerprogramma, terwijl ze in werkelijkheid niet bijdragen aan de bij wet opgelegde financiële verantwoordelijkheid.

“PV CYCLE staat sinds lang voor een eerlijke en efficiënte aanpak van AEEA en afvalbeheer”, aldus Jan Clyncke, managing director van PV CYCLE. “Het streven naar consistentie en volledigheid wat de compliance betreft, zodat afgedankte fotovoltaïsche modules in de toekomst geen probleem vormen, en het creëren van een gelijk speelveld zijn de laatste tijd beslist centraal komen te staan.”

Naar verwachting wordt momenteel door ongeveer 40% van de Europese markt de regelgeving niet nageleefd. Dit komt onder meer door nalatigheid, maar ook door verkeerde informatie. “De financiële verantwoordelijkheid onder AEEA is een landspecifieke aangelegenheid geworden, waarbij eerdere verplichtingen of merken niet relevant zijn”, verklaarde Pia Alina Lange, hoofd Public Affairs bij PV CYCLE.

Over

aleo solar GmbH produceert en verkoopt monokristallijne premium zonnepanelen en is systeemaanbieder voor de wereldwijde fotovoltaïsche markt. Bij de onderneming werken ongeveer 350 medewerkers in de verkoop en in de in 2001 opgerichte fabriek in Prenzlau (Brandenburg, Duitsland). De onderneming behoort sinds 2014 tot de SAS Group (Sino-American Silicon Inc.), net zoals de zonnepanelenproducent Sunrise Global Solar Energy Co. Ltd. Deze in Yilan in Taiwan gevestigde producent van zonnepanelen ontwikkelt, produceert en verkoopt uiterst efficiënte zonnepanelen over de hele wereld.

Conergy is een van de grootste downstreamondernemingen op het gebied van zonne-energie ter wereld en is gespecialiseerd in het ontwerp, de financiering, bouw en exploitatie van hoogwaardige zonne-energiesystemen voor woningen, bedrijven en energievoorziening door nutsbedrijven. De onderneming is opgericht in 1998 en begon met de internationale expansie van zonne-energie. Vandaag de dag combineert Conergy innovatieve technologie en toonaangevende techniek met toegang tot kapitaal. Conergy, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Hamburg, Duitsland, heeft een wereldwijd verkoopnetwerk en dochterondernemingen in vijftien landen. Het is een particuliere onderneming die voor het grootste deel in handen is van de in Miami gevestigde vermogensbeheerder Kawa Capital Management, Inc.

JinkoSolar is een wereldleider in de sector van fotovoltaïsche zonnepanelen met productieactiviteiten in China en verkoop- en marketingkantoren in China, Duitsland, Italië, Zwitserland, de Verenigde Staten, Australië, Canada, Singapore, Japan en Zuid-Afrika. JinkoSolar heeft een verticaal geïntegreerde waardeketen van zonne-energieproducten opgebouwd, met een geïntegreerde jaarlijkse capaciteit van ongeveer 2,0 GW voor respectievelijk silicium ingots, wafers en zonnecellen en ongeveer 2,1 GW voor zonnepanelen. JinkoSolar verkoopt elektriciteit in China en distribueert zijn zonne-energieproducten naar een gediversifieerd klantenbestand op de mondiale PV-markt.

Solar Frontier K.K. is voor 100% een dochteronderneming van Showa Shell Sekiyu K.K. (TYO: 5002) (‘Solar Frontier’) en heeft als missie de ontwikkeling van de meest economische en ecologische zonne-energieoplossingen ter wereld. Solar Frontier bouwt voort op de sinds de jaren zeventig opgedane ervaring op het gebied van zonne-energie en ontwikkelt en produceert tegenwoordig CIS (copper (koper), indium, selenium)-dunnefilmzonnepanelen voor klanten in alle sectoren wereldwijd. In de productiefaciliteiten met een gigawattcapaciteit van Solar Frontier in Miyazaki, Japan, worden in alle panelen aantrekkelijke economische en ecologische voordelen geïntegreerd: van een lagere energiebehoefte bij de productie tot het hogere totale rendement (kWh) van CIS onder werkelijke bedrijfsomstandigheden. Het hoofdkantoor bevindt zich in Tokio en Solar Frontier heeft kantoren in Europa, de V.S. en het Midden-Oosten.

SunPower Corp. (NASDAQ: SPWR) ontwerpt, maakt en levert de betrouwbaarste zonnepanelen met de hoogste efficiëntie die heden ten dage verkrijgbaar zijn. Particulieren, bedrijven, overheidsklanten en klanten van nutsbedrijven vertrouwen erop dat de dertig jaar ervaring en het gegarandeerde prestatieniveau van SunPower over de gehele levensduur van het zonne-energiesysteem een maximaal investeringsrendement opleveren. Het hoofdkantoor bevindt zich in San Jose, Californië, en SunPower heeft kantoren in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Australië, Afrika en Azië.

Trina Solar Limited (NYSE: TSL) is een wereldleider in fotovoltaïsche zonnepanelen, oplossingen en diensten. Trina Solar is in 1997 opgericht als integrator van PV-systemen en is tegenwoordig de motor achter slimme energie samen met installateurs, distributeurs, nutsbedrijven en ontwikkelaars wereldwijd. De voor de sector bepalende positie van de onderneming is gebaseerd op excellentie op het gebied van innovatie, superieure productkwaliteit, verticaal geïntegreerde capaciteiten en milieubeheer.

Contactgegevens voor de media

PV CYCLE Association Europe: media@pvcycle.org of +32/2280 72 53