PV CYCLE treedt toe tot sectoroverstijgende Monitoringsberaad in Nederland

Brussel/Zoetermeer, 2 juni 2015 – PV CYCLE heeft vandaag bekendgemaakt als één van de oprichters te zijn toegetreden tot het  Nederlandse Monitoringsberaad. Het Monitoringsberaad speelt een cruciale rol bij het vastleggen van procedures en normen voor een efficiënte afvalinzameling en -recycling in Nederland om zodoende te waarborgen dat de doelstellingen in het kader van AEEA worden behaald.

In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe AEEA-Regeling hebben vertegenwoordigers van Nederlandse Producenten (fabrikant/importeur), inzamelaars, verwerkers, gemeenten, de retail, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het AEEA-Register het Monitoringsberaad opgericht. Het Monitoringsberaad zal, onder de hoede van het Ministerie, viermaal per jaar bijeenkomen om de gang van zaken inzake inzameling en verwerking te bespreken en adviezen uit te brengen aan o.a. de Producentenraad.

Als voornaamste vertegenwoordiger van geregistreerde Producenten van fotovoltaïsche producten in Nederland zal PV CYCLE zijn langdurige ervaring op het gebied van afvalbeheer in verband met fotovoltaïsche zonnepanelen in het Beraad inbrengen en zal ervoor zorgen dat de prioriteiten en behoeften van zijn leden aan bod zullen komen. Met méér dan 11.000 ton aan afval heeft PV CYCLE tot op heden meer afgedankte zonnepanelen verwerkt dan enige andere organisatie ter wereld.

“Hoewel we niet meer zijn dan een adviesorgaan dat werkt op basis van vrijwilligheid, zal het  Monitoringsberaad helpen bij het vastleggen van beste praktijken in de verschillende sectoren en bijdragen aan de landelijke inspanning om end-of-life-management efficiënter te maken”, aldus Michel Henneghien, Country Manager voor PV CYCLE in Nederland. “We zijn vol vertrouwen dat onze unieke expertise extra waarde aan het  Beraad zal toevoegen”.