De Tijd – Nieuwe recyclagebijdrage van 4 euro per zonnepaneel in België

Vanaf 1 juli moet voor elk geïnstalleerd zonnepaneel in Vlaanderen 4 euro gestort worden in een fonds dat wordt aangelegd voor de latere terugname en recyclage. Voor de gebruiker moet de terugname over enkele jaren dan kostenloos kunnen.

In het Belgisch Staatsblad is de milieuovereenkomst gepubliceerd tussen de overheid en de betrokken sectoren over de aanvaardingsplicht van zonnepanelen die niet langer dienst doen, door ouderdom of defect, en de recyclage ervan. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een Europese richtlijn.

Het is de bedoeling dat de consument gerust kan zijn dat zijn zonnepanelen na het gebruik kostenloos zullen worden afgevoerd en volgens de regels van de kunst gerecycleerd. De regeling geldt voor installaties van particuliere gebruikers, ook installaties die nu al op de daken liggen, of van andere gebruikers als ze ongeveer de maat hebben van een particuliere installatie. Ze slaat op panelen geplaatst door een doe-het-zelver of door een installateur, en ook op panelen die tegelijk als bouwkundig element dienstdoen.

Een beheersorganisme – in casu PV Cycle, onder controle van de afvalstoffenmaatschappij Ovam – zal afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen gratis inzamelen, ongeacht…

Bron: netto.tijd.be