Uw AEEA-verantwoordelijkheid

Elke persoon of onderneming die als Producent beschouwd wordt, heeft de wettelijke verplichting om voor de terugname en recycling te zorgen – met inbegrip van de daarmee verbonden financiering, rapportage en administratie – van zijn op de markt gebrachte fotovoltaïsche zonnepanelen, omvormers en batterijen.

Een Producent is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die in Nederland is gevestigd en fabriceert en verkoopt, importeert en verkoopt of wederverkoopt in Nederland. Is één van deze punten op u van toepassing? Dan bent u verplicht te voldoen aan de verplichtingen van de uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid.

Fabrikant

Een natuurlijke of rechtspersoon die gevestigd is in Nederland en fotovoltaïsche zonnepanelen, omvormers of batterijen produceert en verkoopt onder zijn eigen naam of merk.

DISTRIBUTEUR OF VERDELER

Een natuurlijke of rechtspersoon die gevestigd is in Nederland en fotovoltaïsche zonnepanelen, omvormers of batterijen onder zijn eigen naam of merk zonnepanelen verkoopt die door andere leveranciers ( behalve wanneer het merk van de oorspronkelijke fabrikant  op het product staat ) zijn aangeleverd.

Invoerder

Een natuurlijke of rechtspersoon die gevestigd is in Nederland en als professionele activiteit fotovoltaïsche zonnepanelen, omvormers of batterijen uit een derde land of uit een andere lidstaat op de Nederlandse markt plaatst.

Webwinkels

Webwinkels die buiten Nederland gevestigd zijn en aan eindgebruikers leveren, vallen ook onder de Producentenverantwoordlijkheid en moeten evenzeer zorgdragen voor hun AEEA- of batterij compliance door middel van de verplichte benoeming van een Gevolmachtigde.

Top 10 Misverstanden m.b.t. uw verantwoordelijkheid

Ook in de onderstaande situaties bent en blijft u verantwoordelijk om alles te regelen:

 • • Ik koop maar hele kleine hoeveelheden in!

  Het maakt niet uit of u één paneel of een container importeert. Bij de import van 1 paneel heeft u dezelfde verplichtingen als bij de import van 1 container.

 • • Ik ben geen fabricant, maar verkoop enkel onder mijn eigen naam!

  U dient ook te voldoen aan de richtlijnen als u producten verkoopt die door andere leveranciers zijn geproduceerd (behalve wanneer het merk van de originele producent op het product staat) en onder zijn eigen naam of handelsmerk verkoopt in Nederland.

 • • Mijn buitenlandse leveranciers zijn aangesloten bij PV CYCLE en voeren het PV CYCLE logo!

  U kunt er van uitgaan, dat uw buitenlandse leverancier geen verantwoordelijkheid heeft in Nederland en dus ook niks heeft geregeld. Dat een buitenlandse leverancier ons logo voert betekent niet, dat zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen in Nederland. Als importeur ligt de verantwoordelijkheid geheel bij u. Een zeer gering aantal buitenlandse leveranciers hebben vrijwillig het afvalbeheer voor u geregeld in Nederland. Wij adviseren u over welke leveranciers het gaat, zodat u niet onnodig hoeft te betalen.

 • • Mijn panelen worden vanuit een Nederlands magazijn geleverd!

  Sommige internationale leveranciers hebben een magazijn in Nederland. Het beste kunt u naar de factuur kijken. Staat er op uw factuur een BTW-O tarief, dan bent u importeur. U dient dus te voldoen aan de AEEA wetgeving.

 • • Ik verkoop zo nu en dan een paneeltje (via het internet) aan particulieren in het buitenland!
  • Het maakt niet uit of u fysiek, via telefoon, fax of het internet verkoopt. Ook al levert u 1 paneel, u bent verplicht om alles te regelen.
  • Verkoopt u aan een tussenhandelaar in het buitenland, dan hoeft u deze panelen niet te registreren. Deze tussenhandelaar is dan importeur in het buitenland en dient zelf alles te regelen in zijn of haar land.
  • Verkoopt u rechtstreeks door middel van webshop aan een buitenlandse eindgebruiker? Het maakt niet uit of dit een bedrijf is of particulier. U dient dan de registratie, te regelen volgens de geldende richtlijnen in dat land. Als belangrijkste speler in Europa kunnen u hier mee helpen.
 • • Ik installeer zo nu en dan een paar paneeltjes over de grens!

  De AEEA of WEEE is een Europese richtlijn en geldt bijgevolg in elk land van Europa. De uitvoering verschilt per land. Ieder land heeft zo zijn eigen manier van registratie, recycling, verplichte kosten enz. Voor deze panelen hoeft u niks te regelen in Nederland. U moet dit doen in het land waar u deze panelen installeert.

 • • Ik heb dit jaar niks geïmporteerd!

  AEEA wetgeving is voor zonnepanelen sinds 2014 van kracht. Panelen die u in 2015 heeft geïmporteerd vallen dus ook onder de richtlijn. Wij kunnen dit voor u regelen.

 • • Ik importeer niet, want al mijn panelen komen uit Duitsland en EU landen!

  Het maakt niet uit of uw panelen uit Japan, China, België of Duitsland komen. In zo’n geval bent u importeur en dient u dus te voldoen aan geldende verplichtingen.

 • • Alleen mijn omvormers, led-lampen en batterijen komen uit het buitenland!

  U heeft dezelfde verplichtingen als voor zonnepanelen.

 • • Ik koop in via mijn buitenlandse holding, BV, GMBH e.a. en zij hebben alles al geregeld!

  De panelen die voor de eerste maal op de Nederlandse markt komen, dient u in Nederland te registreren en niet in het buitenland. U voldoet niet aan Nederlandse wetgeving, ondanks dat de panelen in het buitenland zijn geregistreerd en daar afdrachten zijn gedaan.

  Uw buitenlandse leverancier kan zijn afdrachten in zijn land terugvorderen wanneer hij aantoont dat de producten werden verkocht aan u.