Misverstanden:Uw verantwoordelijkheid

Netherlands

In Nederland vallen zonnepanelen, omvormers en batterijen onder een wettelijke verplichting met betrekking tot afvalbeheer. PV CYCLE biedt een uitgebreide reeks van compliance- en afvalbeheersoplossingen zodat u aan deze wettelijke verplichting voldoet.

PV CYCLE Nederland maakt deel uit van de non-profit PV CYCLE-organisatie en is bij uitstek de partner voor bedrijven met veeleisende duurzaamheidsbehoeften. Bij onze oprichting was de focus in eerste instantie op zonnepanelen, heden richten we ons ook op omvormers en batterijen.

Wij bieden u een alles-in-één oplossing om te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen: van afvalbeheer tot het voldoen aan wettelijke richtlijnen (compliance), advies en vertegenwoordiging.

Eerlijk & duurzaam

Voor PV CYCLE zijn de principes van best practices belangrijk: de best beschikbare technieken, transparante prijzen, eerlijke partnerschappen en duurzame oplossingen maken deel uit van ons dagelijks werk.

Brede expertise

PV CYCLE is opgericht door de zonne-energie sector en kent daarom het best de prioriteiten en behoeften van haar leden en hun producten, waardoor we diensten aanbieden die gewoon beter aansluiten op de markt.

Afvalwetgeving

Als u in Nederland gevestigd bent en fotovoltaïsche zonnepanelen, omvormers of batterijen verkoopt die door u geproduceerd, gemerkt of geïmporteerd worden, dan dient u ervoor te zorgen dat uw producten op de juiste wijze teruggenomen, gerecycled en gefinancierd worden – voordat u ze op de markt brengt.

 

 • • Verplichtingen: Zonnepanelen & omvormers

  AEEA-wetgeving legt de passende inzameling, verwerking en financiering vast van elektrische en elektronische producten aan het einde van hun levensduur en vereist dat fabrikanten, distributeurs en importeurs alle hieruit voortvloeiende verplichtingen nakomen. Omvormers en fotovoltaïsche zonnepanelen vallen onder deze wetgeving.

  • zich registreren bij de Stichting Nationaal (W)EEE Register
  • het periodiek aanmelden van de fotovoltaïsche zonnepanelen en omvormers die u in Nederland op de markt brengt
  • de inzameling en de verwerking van uw afgedankte producten organiseren en financieren
  • zorgen voor een financiële garantie
  • uw klanten informeren over de wijze waarop ze zich kunnen ontdoen van hun afgedankte zonnepanelen en omvormers
  • verwerkingsinrichtingen informeren over de samenstelling van zonnepanelen/omvormers en de eventuele aanwezigheid van gevaarlijke materialen
  • uw zonnepanelen en omvormers markeren met een doorgekruiste verrijdbare afvalbak
 • • Verplichtingen: Batterijen & accu's

  Batterijwetgeving legt de passende inzameling, verwerking en financiering vast van batterijen aan het einde van hun levensduur. Zowel fabrikanten als distributeurs zijn verplicht een inzamelsysteem te garanderen voor de batterijen die ze op de Nederlandse markt brengen.

  • zich registreren bij de Stichting Batteriien
  • het periodiek rapporteren van de batterijen die u in Nederland op de markt brengt
  • de inzameling en de verwerking van uw afgedankte batterijen organiseren en financieren
  • uw klanten informeren over de wijze waarop ze zich kunnen ontdoen van hun afgedankte batterijen
  • uw batterijen markeren met een doorgekruiste verrijdbare afvalbak

Webwinkels die buiten Nederland gevestigd zijn en aan eindgebruikers leveren, vallen ook onder de Producentenverantwoordlijkheid en moeten evenzeer zorgdragen voor hun AEEA- of batterij compliance door middel van de verplichte benoeming van een Gevolmachtigde.

Bent u een buitenlandse bedrijf en verkoopt u aan de groot- of tussenhandel? Ook voor u kunnen wij als gevolmachtigde optreden. Hierdoor regelen wij alle AEEA verplichtingen voor uw afnemers. Dit verlaagt de drempel voor Nederlandse importeurs om zaken met u te doen. Meer weten? Vraag naar de mogelijkheden van onze partner WEEE AR.

Uw verplichtingen zijn onze diensten

Onze compliance diensten vatten alle wettelijke verplichtingen uit AEEA en Batterijwetgeving. Hier vind je een overzicht:

 • • Registratie & melding
  • PV CYCLE biedt u een gecentraliseerd registratie- en aanmeldingsplatform. Hierdoor kunt u snel en eenvoudig uw verplichte registratie doen van verkochte goederen.
  • Wij registreren uw bedrijf bij de verplichte wettelijke registers, doen tijdig uw registraties en melden wat wij hebben ingezameld en verwerkt. Op die manier voorkomen wij dat u uw deadlines mist.
  • Wij zijn uw contactapersoon en aanspreekpunt richting Overheden (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, inspecties enz.). Tevens houden wij u altijd op de hoogte over de laatste stand van zaken, richtlijnen enz.
 • • Financiering
  • Als lid van PV CYCLE Nederland zorgt u ervoor dat consumenten die uw zonnepanelen kopen, niet dienen te betalen voor afgifte bij milieustraten
  • Als non-for-profit organisatie voert PV CYCLE een eerlijk en transparant prijsbeleid
  • Als lid van PV CYCLE is uw individuele financiële garantie gewaarborgd tegenover de autoriteiten
 • • Terugname & verwerking
  • PV CYCLE zorgt ervoor dat u niet zelf een terugname-en recyclingsysteem hoeft op te zetten en te runnen. PV CYCLE zorgt ervoor dat de ingenomen zonnepanelen via de milieustraten worden ingezameld.
  • PV CYCLE biedt u een compleet inzamel- en recyclingsysteem. Dit doen wij via milieustraten (voor consumenten) en een ophaaldienst op maat (voor MKB en grote bedrijven).
  • PV CYCLE is toonaangevend op het gebied van recycling en afvalverwijdering. Met name in de zonne-energiesector overtreffen onze recyclepartners de bestaande normen. Zo wordt gemiddeld 96% van de zonnepanellen gerecycled.
  • Wij garanderen dat alle ingezamelde producten ook daadwerkelijk worden verwerkt, uitsluitend met behulp van de best beschikbare technieken.
 • • Informatie & etikettering
  • Als lid van PV CYCLE Nederland zorgt u ervoor dat consumenten die uw zonnepanelen kopen, niet dienen te betalen voor afgifte bij milieustraten
  • Als non-for-profit organisatie voert PV CYCLE een eerlijk en transparant prijsbeleid
  • Als lid van PV CYCLE is uw individuele financiële garantie gewaarborgd tegenover de autoriteiten

Hebt u afval?

Zowel particuliere als professionele afvalontdoeners zijn verplicht hun producten te verwijderen volgens de wet. Met een zorgenvrij afvalinzamel netwerk zijn bedrijven beter in staat om hun verantwoordelijkheid voor de hele cyclus na te komen en wordt ongecontroleerd dumpen van afval voorkomen.

Afvalbeheer op maat & concepten

PV CYCLE biedt voor elke bedrijfsspecifieke situatie een oplossing, van productie tot post-consumer afval.

Ons portfolio omvat een breed scala aan adviesoplossingen zoals interne trainingen, hulp bij aanbestedingen/scorecards/indexen en de ontwikkeling van afvalbeheerprogramma’s voor bedrijven.

Ons team kan u helpen met alle juridische kwesties die verband houden met afval – in Nederland en over de hele wereld.

Hoe gebruikmaken van onze diensten

Hebt u afval of valt u onder de Nederlandse AEEA- en batterijwetgeving? Wilt u een bedrijfsspecifiek afvalbeheerprogramma opstellen of in aanbestedingen en scorecards beter presteren dan de concurrentie? Vul dan het aanvraagformulier in of mail ons via netherlands@pvcycle.org. Ons ervaren team zal u graag helpen met uw eigen specifieke afvalbehoeften.

Om u aan te melden als lid, registreert u zich op ons Extranet – ons centraal registratie- en aanmeldingsplatform – en heeft u toegang tot uw overeenkomst.

 

PV CYCLE Nederland
Baron de Coubertinlaan 7
2719 EN Zoetermeer
T: +31 (0)798 080 173